boží muka Gryspekovská

Boží muka Gryspekovská stála původně na rozcestí k Malému Bolevci, na počátku ulice K prokopávce. V r. 1981 byla při automobilové nehodě povalena a poškozena a dlouhou dobu ležela bez povšimnutí v příkopu. V r. 1985 byla osazena na Boleveckou náves poblíž staré školy, před domem čp. 16 (Bolevecká náves 22). Na nízkém hranolovém soklu s ústupkem nahoře stojí na čtyřhranné patce osmihranný dřík, zakončený mocnou oble profilovanou hlavicí. Na ní osazen hranolový kaplicový nástavec s půlkruhovými nikami na bocích. V čelní nice mělký reliéf krucifixu s Kristem, ostatní niky slepé. Kaplicový nástavec završen kamenným kotvovým křížem. Na čelní straně dříku pod hlavicí tesaný letopočet 1606, na pravé straně iniciály S.K.A. Výška 2,95 metr. Pískovec.