boží muka Pechatovská

Boží muka zvaná Pechatovská, původně stojící při silnici k Ledcům a Záluží, nad lomem před Dostalkou, v prostoru dnešní točky tramvaje č. 4, byla spolu s ostatními božími muky přenesena v r. 1985 na Boleveckou náves v souvislosti s výstavbou panelového sídliště. Na třikrát odstupňovaném podstavci stojí na plintě hranolový hladký sokl, zakončený výraznou profilovanou krycí deskou. Na čelní straně soklu vytesaný nápis: IAN PECHAT CATERINA PECHAT TOWA 1690 Nad krycí deskou vyrůstá hladký entazovaný dřík s oblounovou patkou na plintu s prostou deskovou hlavicí a prstencem pod ní. Na vrcholu umístěna na plintu kamenná socha Panny Marie s Ježíškem. Celek asi 340 cm vysoký. Pískovec.