boží muka zv. Gutbauerova

Tzv. Gutbauerova boží muka (původním obyvatelstvem byla nazývána Gutbauers Statue) stojí v Kamenické Stráni na západní straně cesty z dolní do horní části vsi, v blízkosti zaniklého Kesslerova hostince. Boží muka jsou hranolová, zhotovená z pískovce. Na sokl dosedá dřík zakončený jednoduše profilovanou hlavicí, na níž je osazena kaplice. Čtyřboká kaplice má na přední straně (směrem k cestě) segmentem zakončený výklenek s obrázkem Madony. Na ostatních stranách jsou vpadlá zrcadla téhož tvaru, z nichž to na jihovýchodní boční straně nese dnes málo zřetelný rytý nápis. Na vrcholu kaplice je osazen železný kovaný latinský jetelový kříž.