brána

Areál kostela sv. Václava stojí v centru obce, na východní straně komunikace na Dobříň. Je tvořen kostelem, kolem něho obíhající ohradní zdí s branou (na jižní straně) a zvonicí přerušující ohradní zeď na východní straně - za presbytářem kostela. Zděná hladce omítnutá brána je zakončena stlačeným okřídleným frontonem neseným (před poslední opravou) plochými pilastry podpírajícími jeho křídla. V ose mírně převýšený otvor s pozdně gotickým pískovcovým ostěním s dole přetínanými pruty. Mezi otvorem a frontonem vyplňuje plochu málo vystupující zrcadlo zakončené dole (před opravou) trojicí kapek na každé straně. V ostění jsou osazeny dvoukřídlé levé rámové dovnitř otvíravé dveře, dole plné a nahoře prolamované, klasicistní asi z poloviny 19. století.