brána

Litinová dvoukřídlá hřbitovní vrata sestávají z prutů kruhového průřezu nahoře zakončených jednoduchými rostlinnými hroty. Nestejnou výškou prutů vytvořen v horní části vrat segmentový oblouk. Vrata horizontálně dělena litinovými páskami do několika polí. Ve středu předposledního pole rozeta, v posledním poli geometrický ornament. Vrata zavěšena na novějších kovových sloupcích kruhového průřezu.