brána I.

Brána je umístěná v severozápadní části ohradní zdi, v ose vstupu do kostela. Tvoří ji dva pilíře, mezi nimiž jsou mřížová vrata. Na pilířích jsou sochy sv. Petra (na pravém z nich) a sv. Pavla (na levém). Obě sochy jsou samostatnou položkou areálu kostela sv. Petra a Pavla, a proto zde nejsou popsány (viz samostatné evidenční listy obou soch). Zděné omítnuté pilíře chrání v dolní části sokl. Horní část pilířů odděluje profilovaná římsa, ukončuje je pak přesahující, bohatě profilovaná římsa. Korunu zdiva kryjí tašky. Na vnitřní straně jsou pilíře rozšířené – do této části, sahající pod dolní římsu, jsou zasazená dvoukřídlá mřížová vrata. Vrata tvoří svislé pruty, uprostřed opatřené prstencem. Zpevněné jsou silnější vodorovnou příčlí v dolní části a dvěma pak nahoře, kde se vrata zvedají do půlkruhového oblouku. V dolní části jsou pruty tenčí, mezi nimi je stáčený ozdobný motiv. Mezi oběma vodorovnými příčlemi pod horním obloukem je pak ornament z tvarů vzájemně obrácených písmen C se stočenými konci. Podobné motivy pak tvoří symetricky provedenou, bohatě členěnou horní obloukovou část, kde jsou některé z tvarů na konci doplněné rozvinutým květem. Poznámka: popis odpovídá stavu v září 2006.