brána II.

Brána je umístěná v jihozápadní části ohradní zdi, v ose vstupu do sakristie. Tvoří ji dva pilíře, mezi nimiž jsou mřížová vrata. Zděné omítnuté pilíře chrání v dolní části sokl. Horní část pilířů odděluje profilovaná římsa, ukončené jsou přesahující, bohatě profilovanou římsou. Korunu zdiva kryjí tašky. Na vnitřní straně jsou pilíře rozšířené – do této části, sahající pod dolní římsu, jsou zasazená novodobá dvoukřídlá mřížová vrata. Na pilířích jsou kamenné vázy (levá váza, stejně jako většina pilíře, je obrostlá vegetací, lze však předpokládat, že bude stejná jako její protějšek). Váza má sokl – dole je deskový podstavec, na něj navazuje směrem vzhůru se zužující část, na přední straně zdobená po stranách volutami a uprostřed šrafovaným oválným, na šířku orientovaným medailónem. Nad zaoblenou římsou je pak hranolová horní část soklu. Váza má poměrně krátkou konvex-konkávní nohu, mísa se směrem vzhůru rozšiřuje. Dole je mísa zdobená motivem listů, nahoře pak pásem, tvořeným (zdola) perlovcem, provazcem a zubořezem. K tomuto pásu je připevněná girlanda s rozvinutými květy. Vždy po dvou dílech girlandu přidržují také stylizované beraní hlavy. Ze středu mísy se zvedá zužující se nástavec s řídce rozmístěnými kanelurami, nahoře opatřený dekorem z listů. Brána je přístupná po pěti kamenných schodech. Poznámka: popis odpovídá stavu v září 2006.