brána usedlosti čp. 1

Brána je vyzděná z cihel, povrh opatřen hladkou vápennou omítkou bílé a šedé barvy. Prolomený vjezd je zakončen půlkruhovým obloukem. Vrata jsou dřevěná dvoukřídlá s dolní bedněnou částí a horní s řídce osazenými svislými pruty. Bránu ohraničují zdvojené hrotitě vystupující pilastry s plastickými prstenci. Nad půlkruhovým obloukem vjezdu je jednoduchý zdobný štukový pás, který končí u vrcholového klenáku. Vpravo od klenáku je štukový nápis: A 18 a vlevo od klenáku datace pokračuje číslicemi 08. Krajní pilíři se pilastry zakončuje profilovaná římsa s plechovou stříškou a vázami. Střední část brány s vjezdem zakončuje římsa, kopírující uprostřed stlačený půlkruhový oblouk. Nad římsou je trojdílný štítový nástavec se štukovými snítky a vázou ve vrcholu s reliéfní větévkou vavřínu. Hlavní římsa nese jednoduchou stříšku, krytou plechovou krytinou. Předmětem ochrany je brána statku čp. 1 na příslušném pozemku.