brána vstupní nového hřbitova

Pohledově dominantní vstup na hřbitov zasazený do přírodního rámce. Materiál - pískovec. Podélný půdorys portálu tříosé dispozice s triumfálním obloukem střední části, po stranách nižší pravoúhlé vstupy. Po stranách triumfálního oblouku vystupující vpředu z hmoty zdiva vždy dvě dvojice vysokých volných sloupů s neostrou kanelací zakončené palmetovou hlavicí. Kryjí dvě dvojice kanelovaných pilastrů umístěných s nimi na společném soklu a nesou odstupněný architráv triumfálního oblouku zdobený pásy perlovce, vejcovce a listovce a reliéfními vegetabilními motivy. Nahoře na zdobných krakorcích spočívá mohutná římsa, vybíhající po stranách nad sloupy dopředu, nese na podstavcích dvojici erbů s latinským křížem. Kolem trčí složité skupiny nástrojů (berla, jablko, kříž, kopí, praporec, meč). Na erbech sedí sovy. Uprostřed na zdobném nástavci s volutami po stranách sedí anděl Míru s rozepjatými pažemi. Reliéfně jsou opatřeny i cvikly triumfálního oblouku - dva amorci (levý s větví, pravý s flétnou a věncem) kompozičně sledují tvar oblouku. Nižší křídla s postranními vchody jsou z boku nesena svazčitými čtyřbokými pilíři, zdobenými vpředu po celé výši snítkou a květinovým festonem se stuhou. Pilíře po stranách a drobnější sloupy nesoucí oblouk hlavního vchodu zevnitř jsou zakončeny a propojeny rovným architrávem a římsou, nad kterou je umístěno kamenné zábradlí, v jehož dvou polích po obou stranách se opakují vázy zdobené ovocem a květy. Na krajních pilířích zábradlí, v jehož dvou polích po obou stranách se opakují vázy zdobené ovocem a květy. Na krajních pilířích zábradlí spočívají dvě stojící sochy Smrt a Vzkříšení. Architráv - vpředu: POKOJ VÁM; vzadu: PÁN S VÁMI.