Branické ledárny

Areál branických ledáren se skládá: 1. budova ledáren (čp. 7) 2. stáje (čp. 238) 3. kůlny 4. dům správce Nemovitosti v prostředí KP: novodobý objekt, novodobé přístavby, dílna Areál bývalých akciových ledáren v Braníku byl postaven stavitelskou firmou Nekvasil podle projektu architekta J. Kovařovice v prostoru ohraničeném železničním mostem v Braníku, Vltavou, Barrandovským mostem a tělesem elektrické dráhy. Jedná se o vynikající příklad industriální architektury ve stylu pozdní geometrizující secese s uplatněním režného zdiva. Stavba byla pozoruhodná nejen architektonicky, ale i technicky - byla použita raná železobetonová konstrukce a důmyslný systém větrání a kanalizace. Centrem areálu je dominantní stavba samotné lednice, která byla s řekou propojena pomocí dnes již neexistujících lávek a výtahů na led. Na severní straně areálu je na nároží umístěna vila správce, jižní část pozemku ohraničuje pás budov bývalých stájí. K řece jsou orientovány zadní fasády objektů bývalých kůlen, skladů a dílen, kolem nichž vede nedávno vybudovaná cyklostezka do Modřan.