Branické ledárny

Lednice umístěná uprostřed areálu je jeho hlavní dominantou. Objekt byl na svou dobu řešen konstrukčně zcela výjimečně jako prostorná trojlodní hala o rozloze 2300 m2, s železobetonovou konstrukci značných rozměrů, obehnaná mohutnými obvodovými zdmi s korkovou izolací. Stěny jsou skosené se zesíleným nárožím a členitou atikou. Na fasádě směrem k řece jsou dodnes patrné pozůstatky bývalých lávek a výtahů na led, kterými byly z přilehlé zátoky řeky Vltavy v zimních měsících dopravovány vysekané bloky ledu. Podjezdy s rampami sloužily k vybírání a expedici. Formálně zpracované průčelí má jednotnou kompozici a sedlové střechy, částečně kryté atikami, tvoří velice důležitou součást celkové siluety. Střechu proráží třináct větracích otvorů krytých věžičkami. Vnější plášť objektu je pojednán v kombinaci omítaného a režného zdiva z červených cihel, vyskládaných do diagonálních obrazců. Secesní rostlinný i geometrický dekor lemuje otvory, v podobném duchu jsou vyrobeny mříže, vrátka a jiné kovové prvky. Na jižní i severní fasádě je v dekorativních polích umístěn plasticky pojednaný letopočet 1910.