Bratrská škola

Objekt je mimo uliční frontu uvnitř bloku domů v blízkosti centra města. Samostatně stojící částečně podsklepený zděný omítaný jednopatrový dům obdélného půdorysu s patrovým přístavkem na východní straně a malou přízemní dřevěnou verandou na západní straně. Střecha domu je valbová, krytá pálenou taškou. Omítky jsou hladké, značně opadané, na všech stranách obíhá bohatě profilovaná korunní římsa. Na západní průčelní fasádě je v přízemí centrálně umístěný vstup, vpravo od něj dřevěná veranda, jedno pravoúhlé šestitabulkové okno umístěné v líci zdiva, dále vpravo od něj druhý vstup se segmentovým záklenkem vedoucí do jedné z místností v přízemí. V patře nad centrálním vstupem je pravoúhlé šestitabulkové okno umístěné v líci zdiva, vpravo od něj fragment obrazu malovaného na omítce (dva světci), lemovaného šambránou, se zvlněnou plechovou stříškou. Další tři okna v patře jsou novodobá, dvou a trojdílná. Boční severní fasáda je bez otvorů, ve zdivu jsou patrné nepravidelně rozmístěné zazděné otvory, v omítce fragmenty renesanční sgrafitové výzdoby. V jižní fasádě je proražen novodobý okenní otvor s trojdílným oknem v patře, jinak je fasáda hladká. Zadní východní fasáda má přibližně ve středu patrový přístavek se záchody. V přízemí přístavku je vstup do domu, nad ním v patře šestitabulkové okno, vpravo od něj v přízemí i v patře malá okénka záchodů, vlevo v přízemí i v patře okno, každé jiného tvaru. Po pravé straně rizalitu se záchody jsou dvě okenní osy, v přízemí okna členěná na šest tabulek, v patře jednoduchá dvoukřídlá. Po levé straně rizalitu v přízemi dvě okna, v patře tři okna nepravidelně rozmístěná, různých tvarů. Pod opadanou omítkou zejména při pravé straně sgrafitová výzdoba (dle podkladů pro prohlášení datovaná 1567 a označená patrně značkou – datace nebyla v r. 2007 nalezena). V interiéru ve středu dispozice chodba napříč objektem, z ní je přístupné schodiště vedoucí do patra a na půdu. Po obou stranách chodby plochostropé místnosti (většinou nepřístupné při prohlídce v r. 2007). Krov a střecha jsou po celkové opravě, vaznicový krov byl zesílen, částečně vyměněn, z původního krovu zůstala část šikmo opačně vzepřené stolice. Sklepy jen pod částí budovy jsou částečně z kamenného, částečně z cihelného zdiva, valeně klenuté, přístupné zvenčí budovy na západní straně.