Brněnské veletrhy a výstavy

Brněnské výstaviště se nachází v lesnatém údolí čtvrti Pisárky. Podnětem k vybudování výstaviště se stala jubilejní Výstava soudobé kultury v Československu zahájená 26.5.1928. V roce 1923 byla vypsána soutěž na urbanistické řešení areálu, v níž zvítězil návrh Josefa Kalouse. Autorem definitivního urbanistického řešení byl Emil Králík. Celá dispozice se rozvíjí od centrální brány, od níž vybíhají dvě hlavní centrální osy. Areál brněnské Výstavy soudobé kultury se stal manifestací moderní architektury. K tomu přispěly i experimentální stavby obytného charakteru ( domy přímo na výstavišti a v Žabovřeskách kolonie Nový dům). Poválečné obnova výstaviště byla dokončena a rozšířena novými pavilony pro výstavy československého strojírenství v letech 1955 - 1957. V současné době je areál využíván pro mezinárodní i národní akce celoročně a je rozšiřován novými výstavními pavilony.