Brno - městská památková zóna

Památková zóna Brno představuje mimořádný urbanistický prostor, který z hlediska urbanismu a architektury tvoří jedno z nejhodnotnějších území v měřítku celé střední Evropy. Je zhmotněním novodobého vývoje a postavení Brna jako předního průmyslového centra a někdejšího zemského hlavního města Moravy jak v rámci Rakouska-Uherska, tak pozdějšího Československa. Zahrnuje rozsáhlé území přiléhající na západní, severní a východní straně k historickému jádru města. Představuje souvislý prstenec někdejších předměstí, která se od poloviny 19. století přetvořila a rozrostla v centrální vnější čtvrtě města, charakterizované reprezentativní výstavbou a koncepčním urbanistickým řešením.