brusírna skla

Přízemní roubená chalupa, průčelí do zahrádky čtyřosé, okna dole šestitabulková, v jednoduchém štítu ze svislých prken po stranách dvě malá obdélná okna, uprostřed dvě nová okna, ve vrcholu štítu trojúhelníkové okno. Pravý bok čtyřosý, okna šestitabulková, třetí osa z leva vstupní dveře. Levý bok čtyřosý, první dvě osy z leva jsou kryté u verandy, která je předsunuta před chalupu, sedlová střecha je kolmo k budově. Z pravého boku vstup do verandy. Průčelí do ulice tříosé, dole nové trojúhelníkové okno a nízký přístavek s pultovou střechou. Jednoduchý štít ze svislých prken tříosý (novější okna), ve vrcholu štítu trojúhelníkové okno. V přízemí v levé části dvě obytné místnosti, v pravé části brusírna skla, chlév, na verandě suchý záchod. Ze vstupní síně vedou schody do sklepa a dřevěné schody do podkroví, kde jsou dvě místnosti a půda. Dřevěné podlahy, dřevěné trámové stropy. Střecha sedlová, lepenka, plech.