budova Centroprojektu

Sídlo Centroprojektu je situováno u Kudlovské přehrady blízko centra města Zlín. Sedmipodlažní objekt na čtvercovém půdorysu o rozměru stran 72 x 72 m. V centrální části je situováno čtvercové atrium. Nosná konstrukce z ocelových sloupů v modulové síti 6 x 6 m se zvedanými stropy. Předsazená prosklená fasáda z boletických panelů modré barvy v segmentech parapetů. Poslední podlaží ze všech stran ustupující. Střecha plochá. Hlavní vstup situován ze severní strany v ose objektu. Je zvýrazněn zapuštěným závětřím, předsazeným schodištěm a vysunutou deskou nadstřešení, která je po bocích nesena dvojicí sloupů.