budova Dopravoprojektu Brno

Konstrukci hlavní budovy obdélného půdorysu (54m x 13,5m) s rovnou střechou tvoří železobetonový skelet. Konstrukce dvou schodišť je ocelová s nabetonovanými stupni. Přízemí je ustoupené, nesené na pilotech, které jsou obložené původním skleněným obkladem černé barvy. Pětipodlažní hmota nad přízemím je opatřena převážně proskleným pláštěm, horizontílně člěněným střídajícími se pásy oken a skleněného obložení tmavěmodré barvy. Ustoupená pozdější nástavba sedmého podlaží se dvěma pády oken nad sebou pozitivně doplňuje kompozici budovy.