budova Klubovny Tenisového klubu LTC Praha

Jednopatrová, podsklepená budova klubovny z roku 1926 je dřevěnou stavbou na půdoryse v přibližné podobě písmene L, zastřešená plochou střechou v obou podlažích. Hlavní západní průčelí je orientováno na osu navazujících tenisových dvorců. Na podélné křídlo s průčelním portikem, ve kterém byly umístěny dámské (jih) a pánské (sever) šatny se sprchami, navazuje centrálně orientovaný prostor, který v sobě v minulosti ukrýval jídelnu klubovny, později sloužil jako hlavní sál restaurece. Na jižní straně se tento hlavní sál otevírá krytou verandou do zahrady. V centrálním prostoru patra je původní společenský sál se zázemím, patro je obklopeno střešními terasami. V sedmdesátých letech byla v SV části přízemí přistavěna sauna. Objekt vyniká jak promyšlenou kompozicí, tak i architektonicky zajímavými detaily interiérů (např. pohledově exponované profilované trámy nosné konstrukce, zajímavě geometricky členěné zábradlí do patra). V suterénu je umístěno technické zázemí budovy. V roce 1974 byla postavena východně od klubovny krytá tenisová hala od arch. J. Lasovského, která je s klubovnou spojena v suterénu úzkým krčkem průchodu. Hala podle stavebního úřadu a podle rozhodnutí MK tvoří s objektem klubovny jednu stavbu-jednu nemovitou věc. Za KP byla proto prohlášena budova klubovny s pozemkem parc. č. 2117 s přístavbou tenisové haly na pozemku parc. č. 2118/3. Přístavba haly se ale nepodílí na památkové hodnotě, pro kterou byla klubovna LTC prohlášena za KP.*