budova Krajského národního výboru Severočeského kraje

Budova dnešního magistrátu tvoří jeden ze dvou hlavních akcentů ústeckého Lidického náměstí, vystavěna byla jako protiváha protějšího novobarokního divadla. Zároveň její dvorní křídla spolu s navazující novou nechráněnou částí doplňují spektrum veřejných prostor města o vnitřní obdélné atrium. Průchody pod centrálním příčným křídlem budovy spojují Lidické náměstí s hlavním ústeckým náměstím Mírovým. Budova má půdorys tvaru nepravidelného písmene H. Hlavní obdélný objem o pěti běžných patrech a jednom střešním se obrací průčelím k západu, do náměstí. Před něj je v ose průčelí vysunuta hmota jednacího sálu o výšce necelých tří běžných pater, která akcentuje vstup. Obě popsané části jsou, kromě vstupní partie, vyzdviženy na pilíře, parter je volně průchozí. Tři boční křídla, dvě dvorní východní a jedno na jihu předsazené západní, jsou třípatrová, s parterem plným. Objekt je podsklepený. Budova je opatřena plochými střechami, šesté patro stupuje, doplněné o půdorysně redukované sedmé. Boky předsunutého sálu a šestého ustupujícího patra jsou oroženy motivem vlaštovčích křídel. Horizontálně je dům členěn na soklovou část obloženou kamenem (přízemí) a hlavní objem obložený červenohnědými keramickými pásky. Korunní římsa chybí. Hlavní hmota je oproti částem s keramickým obkladem pojednána ušlechtilým rastrem závěsové stěny. Tento rastr je po obvodu vydělen z obkladu širokou kamennou lizénou, rozhraní mezi přízemím a patry je podtrženo dobově abstraktně tvarovaným zábradlím s modrým nátěrem. Rastr je kamenný, vyplněný šedočernými plochami. Širší vodorovné parapetní pásy jsou protnuty užšími svislými pásy meziokenními. Okna v rastru i v keramikou obložených plochách jsou jednotná, svisle obdélná, dřevěná, zdvojená, horizontálně ve spodní čtvrtině poutcem předělená. Horní větší křídlo je výklopné kolem střední horizontální osy. Barva oken je bílá. Třetím kompozičním prvkem jsou monolitické obdélné plochy s rastry kruhových okének, určené především pro obslužné prostory, schodiště a chodby. Vertikálně sdružená čtvercová okna na bocích zasedacího sálu mají výplně osazené autorsky leptaným sklem.