budova Mezinárodního svazu studentstva

Dům na nároží ulic Pařížské a 17. Listopadu určuje spolu s přibližně stejně starým hotelem Intercontinental a budovou Právnické fakulty charakter vzniklého prostranství. Byl postaven podle návrhu architekta Stanislava Hubičky (spoluautora Nuselského mostu a mj. autora několika stanic metra), je výrazně expresivně tvarovaný, má zapuštěný parter za pilíři, fasády tvoří vystupující vertikály a horizontály propisující se nosné konstrukce, lehké kovové fasádní výplně mají povrchovou úpravu v barvě bronzu stejně jako kordonová římsa a vertikály lemující prosklené plochy. Plné části fasády jsou obloženy světlým kamenem. Na nároží je reliéfní plastika od J. Babíčka, vedle vstupu deska od Z. Kolářského připomínající události 17. 11. 1939.