budova Okresního výboru KSČ

Sedm nadzemních podlaží objektu činí z původní budovy sekretariátu Okresního výboru komunistické strany jednu z nejvyšších staveb v centru města. Nejen pro svoji ideovou náplň, ale také z důvodu charakteristického exteriérového opláštění z červenohnědé keramiky (v kombinaci s bílými kachli) je dodnes stavba nazývána "červený dům". Jako i na mnoha dalších místech podlehl historicky formovaný urbanismus městského jádra razantní asanaci, tak i nově utvořené parcele pro tuto budovu ustoupila řada rodinných domů (demolici podlehly domy č. p. 163, 164, 165, 169, 170, 171, 184, 192, vč. hospodářských objektů, stodol, kůlen, pilnice a plotů). Jedná se o dva funkčně propojené objekty, výškovou administrativní budovu a dvoupodlažní budovu zasedací síně. Vlastní administrativní budova byla navržena z montovaného skeletu, zasedací síň tvoří železobetonová monolitická konstrukce z pohledového betonu. Architektonicky stavbu zvýrazňuje nápadité řešení reprezentativně řešeného hlavního vstupu, které je tvořeno z dynamicky se do prostoru rozvíjejícího betonového zastřešení ve tvaru hyperbolického paraboloidu. Investorem výstavby byl Jihomoravský krajský výbor KSČ. Projektový úkol i vlastní projekt z roku 1973. Vedoucím projektu byl Ing. arch. Gryc, zodpovědným projektantem Ing. Hlaváč ze Stavoprojektu, krajské inženýrské organizace Jihlava. Výstavba byla zahájena v březnu 1974, dokončena v dubnu 1976. Generálním dodavatelem výstavby byly Pozemní stavby n. p. Brno.