budova Okresního výboru KSČ

Stupňovitá pyramidální stavba, který se směrem k vrcholu zužuje (od pětipodlažní centrály k široké jednopodlažní základně), je tvořena centrálním trojstranným dříkem, na který se napojují tři postupně se snižující a rozšiřující křídla, která směřují na západ, severovýchod a na jih. Plocha fasády objektu, která je jemně prolamovaná, je plošně opatřena keramickým obkladem ve středně hnědé či cihelné barevnosti, takže je vytvořen živý strukturovaný povrch. Úzké obdélné dlaždice jsou kladeny vertikálně. Objekt je ve všech podlažích prolomen řadou okenních otvorů, které jsou v přízemí velmi rozměrné, na výšku obdélné, ve vyšších podlažích jsou trochu menší, na šířku obdélné. Parapety oken jednotlivých podlaží, které tvoří na kratších (čelních) stranách jednotlivých křídel zděné, mírně zahrocené parapety balkonů, jsou opatřeny břízolitem v přírodní barvě omítky. Výplně okenních otvorů jsou kovohliníkové, v přízemí členěné na šest křídel (dvojice horních a dolních křídel je mnohem menší než křídla prostřední), ve vyšších podlažích jsou výplně pouze dvoukřídlé.