budova PZO Unicoop

Objekt o devíti nadzemních a dvou podzemních podlažích s komerčně využívaným parterem (původně cestovní kancelář Rekrea, měla zde být prodejna Naše vojsko) byl postaven jako sídlo družstevního podniku pro zahraniční obchod Unicoop. Fasády člení dvoupodlažní parter se zrcadlovým prosklením, s pravidelným rastrem členění o větším měřítku než ve vyšších podlažích, v úrovni 3. – 7. NP hnědě tónovaná mírně předsazená závěsová stěna ukončená vyloženou římsou, s rastrem střídajících se užších a širších polí, s posunem v jednotlivých podlažích. Nejvyšší dvě podlaží jsou ustoupená. Součástí fasády byly dva neonové nápisy, na střeše tvořený jednotlivými písmeny (odstraněný) a kolmý svislý poutač na fasádě směrem do Revoluční třídy (upravený). Konstrukčně se jedná o trojtakt, s vloženým vnitřním traktem s instalacemi a zázemím. Konstrukce je železobetonová s bezprůvlakovými stropními deskami a monolitickými sloupy. Obvodový plášť tvoří hliníkové závěsné panely prosklené reflexním dvojsklem. Vnitřní příčky v kancelářských prostorách jsou kovové přestavitelné systému FeAl, z tohoto systému byly i původní stropní podhledy se zabudovanými svítidly. Původní zabudovaná zařízení a mobiliář reprezentačních prostor byly navrženy individuálně, zařízení kanceláří bylo typové. Objekt byl od počátku vybaven vlastní kotelnou a klimatizací. Hlavní vstup je z Revoluční ulice. Na vstupní halu s recepcí navazuje schodišťový prostor – trojramenné schodiště kolem výtahové šachty se dvěma výtahy. Ve zbylé části přízemí byla cestovní kancelář. 2. NP zaujímala vzorkovna a jednací místnosti. 3. NP bylo určeno pro generálního ředitele, náměstka, sekretariát, včetně jednacích místností. Typická administrativní podlaží (4. – 7. NP) obsahovala po šestnácti kancelářích, ve středním traktu jednací místnosti, čajovou kuchyňku, hygienické zázemí. Administrativní bylo i ustoupené 8. NP, v 9. NP byla jídelna s přípravnou, klubovna a foyer. Exteriér objektu se dochoval v původní podobě (včetně závěsného zařízení na mytí fasády v průčelí do Hradební ulice). Interiér prošel dílčími úpravami, zejména přízemí, 7. NP, z velké míry je zde ale dochováno původní řešení včetně dýhovaných obkladů stěn (mahagon), dveří a prosklených příček. Původní nábytek se nedochoval