busta hraběte Harracha

Na dvou stupních masivní pilíř s vysokou, nahoře profilovanou patkou a hranolovou krycí deskou. Na bocích a zadní stěně dříku vpadlá pole s vykrojenými rohy, na čelní straně vystupující mramorová deska stejného tvaru, upevněná dvěma šrouby, s reliéfním nápisem: IN MEMORIAM PATRIS / SUI PERDILECTI / O.C. A HARRACH. Na podstavci busta, propracována však pouze hlava starého muže s plnovousem a knírem, zbylá část pouze přitesána do zvrásněných a skrojených ploch, vpředu vyhlazená obdélná deska s nápisem v reliéfu: JOANNES COMES HARRACH / ROHRAVIENSIS ET THANNHAUSIENSIS / DOMINUS COMITATUS LIBER BARO / PRUCCENSIS ET PURRHENSTEINENSIS. Materiál: pískovec.