busta Karla staršího ze Žerotína

Šlechtic je ztvárněn en face jako muž středního věku s podlouhlým úzkým obličejem, jež se směrem dolů výrazně zužuje. Má malý pěstěný knírek a krátké nad čelem ustupující vlasy, mohutný rovný nos, kulaté široce otevřené oči a masité rty. Štíhlý krk zahaluje vysoký tuhý límec, kolem ramen je ovinuta stylizovaná draperie. --- Busta je upevněna na bronzovém plintu obdélného půdorysu, z nějž vyrůstá projmutý dřík. Na plintu reliéfně provedený dvouřádkový majuskulní nápis: „Karel starší / ze Žerotína //“. Busta je osazena na vysokém žulovém soklu, jež má podobu štíhlého monolitu tvaru obráceného čtyřbokého komolého jehlanu, dole usazeného na nízké podstavě čtvercového půdorysu.