bytový dům

Stavba bytového domu se deseti bytovými jednotkami od architektů manželů Olgy Drápalové a Jaroslava Drápala na parcele určené pro bytovou výstavbu ve své formě úzce navázala na meziválečné stavby. Objekt má pět obytných pater, které začínají přímo na úrovni ulice Pellicova vstupním parterem a končí ustoupeným pátým patrem s plochou střechou. Ustoupením patra kopíruje řešení sousedního bytového dvojdomu od Václava Dvořáka z let 1938–1939; na ně reaguje i v dalších detailech. Objekt je zcela podsklepen – suterénní část vyrovnává výrazný terénní zlom tak, že z ulice Pellicova je zcela zapuštěna a v nádvorní části je naopak zcela nad úrovní terénu. Bohatě členěné fasádě dotvořené kontrastním působením materiálů – cihelného pásku na „pozadí“ a světle omítaných ploch v „popředí“ – hmotově dominuje v pohledech upozaděné schodišťové jádro převyšující celou stavbu. Schodišťová část je ve skladbě fasády provázaná s předstupujícími rizality s vystupujícími balkónky (v posledním ustoupeném patře terasou). Toto nápadité řešení utváří místní kompozici a ve vzdálených pohledech, jak od východu, tak od západu, se sousedními domy (i s objektem za schody) v uliční frontě motiv kaskádovitě odstupňovaných fasád. Odstupňováním fasády a užitím kontrastních materiálů (kabřincový obklad a bílé omítky) je opticky redukován objem celé stavby. Rizality ve své podstatě parafrázují typický prvek brněnské bytové výstavby z 30. let – arkýř na výšku tří podlaží. Nádvorní fasáda je rytmizována skromnějšími prostředky – dvěma odskočenými lodžiemi na celou výšku šesti nádvorních podlaží. V kontextuálním duchu rovněž pokračuje stavba nedalekého polyfunkčního domu od Františka Šmédka z let 2007–2008. Zdánlivě nekontextuálně pojatá fasáda polyfunkčního domu se svojí asymetrickou kompozicí zasazenou mezi strohé symetricky komponované domy zrcadlí v brněnských modernistických reáliích – v ulici Zemědělské s kavárnou Era.