bytový dům Stavebního bytového družstva zaměstnanců Průmstav

Obytný dům Hadovka Stavebního bytového družstva zaměstnanců Průmstav n. p. situovaný poblíž dnešní Evropské třídy vznikl na přelomu 60. a 70. jako svépomocná výstavba. Proluky a další vhodné plochy uvnitř města pro takovéto projekty vytipovával Útvar hlavního architekta a prosazoval, aby zde vznikaly atypické domy se zajímavým architektonickým výrazem z hodnotných stavebních materiálů. Proto byla opuštěna původní idea postavit na tomto pozemku, tehdy ještě s historickou obytnou zástavbou, typizovaný čtyřpodlažní panelový dům soustavy T06 B s 32 byty či občanskou vybavenost. Výstavba domu se v urbanistické rovině koordinovala s projektem 15ti podlažního věžového domu na protější straně ulice, budovaného Vodními stavbami n. p. Architektonická koncepce domu reflektuje danou situaci – jeho obdélný, částečně zazubený půdorys (106 x 12 m) se odklání od rušné komunikace, čímž se před ním zvětšuje plocha zeleně příjezdová plocha ke garážím. Z hlediska architektonického je nejzajímavější ztvárnění čelní fasády, kterou z většiny pokrývají zazubené průběžné lodžie. Dům je pětipodlažní s plochou střechou (v původní studii střechu korunovala betonová pergola ve stylu poválečného Le Corbusiera). Sestává z pěti schodišťových sekcí s 68 byty (Původně uvažováno až 75 bytů.). V přízemí se nachází domovní vybavení, pěkně pojednané vstupní haly a vestavěné dvojgaráže (20 stání - na svou dobu pokrokové řešení). Další patra jsou obytná. U dispozic bytů se architekti snažili ložnice situovat na klidnou, ale severní stranu. Ačkoli dům je atypický, plošný a objemový standard bytů (O užitková 60,20 m2) byl v souladu s typovými podklady. Při jednání o výjimce z typových podkladů se tak jednalo jen o omezení max. ceny bytu a konstrukčním řešení.