býv. Česká banka Union

Řadový železobetonový objekt o dvou kolmých křídlech tvořící protějšek Moravské zemské pojišťovny. Náročná prostorová dispozice založená s výjimkou schodiště na pravém úhlu. Křídla mají částečně narušené trojtraktové uspořádání. Fasáda do ulice Beethovenovy je nepravidelná. Levá třetina o šesti poschodích je vertikálně členěná dvěma okenními osami, z nich levou tvoří sdružená okna, pravou jednoduchá. (interiéry nebyly prohlédnuty) V pravé, širší a o jedno patro vyšší části fasády následuje v podobném sledu okenní osa sdružených oken (tvořených třemi okny jednoduchými) a okenní osa s jednoduchými okny. Další osu nahrazuje prosklený pás schodiště, procházející všemi patry kromě přízemí. V první ose se sdruženými okny sestupují okna až do přízemí, šířku dalších tří os zabírá v přízemí vstup se dvěma okny přiléhajícími k němu těsně z obou stran, v ose pásu osvětlujícího schodiště se v přízemí nachází boční vchod. První dvě poschodí jsou na této fasádě obložená světlým kamenem, další omítnutá. Šambrány oken i špalety dveří zvýrazňuje obložení tmavě šedým kamenem. Fasádu ukončuje výrazně vysunutá korunní římsa, z podhledu členěná řadou kazet. Interiér budovy k ulici Beethovenova je uspořádán kolem schodiště na půdoryse poloelipsy a pravoúhlého světlíku, procházející kromě přízemí celou výškou stavby. V nižších patrech je světlík ze všech stran obklopen chodbami, dále se rozbíhajícími do dvou ramen, v pátém a šestém patře, která se nerozkládají v celém půdorysné stopě stavby, tvoří prosklenou stěnu se vstupem na terasu. V přízemí se nachází vstupní prostory bývalé české banky Union, stěny jsou převážně obložené kamenem. Následuje mezipatro, ve kterém sídlilo ředitelství. Jedná se o nejhonosněji vybavené prostory budovy s mramorovými podlahami a dřevěným obložením stěn, zčásti se dodnes dochovalo také původní vybavení interiérů. První až čtvrté patro opakují schéma centrálního ochozu kolem světlíku a dvou rozbíhajících se chodeb. V části pátého patra se nacházel byt správce, zbytek plochy zabírá terasa, v šestém patře se nachází půda a strojovna výtahu, zbytek plochy tvoří opět terasa. V prvním až šestém patře byly původní materiály většinou při úpravách nahrazeny novějšími, původní je většina oken (kovová, dřevěná). Budova má dvě suterénní patra s původním trezorem.