býv. železářská huť sv. Klimenta

1) provozní budova čp. 214 s vysokou pecí 2) býv. slévárna čp. 4 a 308 Areál bývalé železářské huti v Plasích je situován asi 700 m sz. od kláštera při silnici na Žebnici. Tvoří ho patrová obdélná provozní budova čp. 214 s podélnou osou probíhající ve směru SV-JZ, jejímž průjezdem prochází hlavní komunikace na Žebnici. K jz. průčelí provozní budovy přiléhá těleso vysoké pece a dále k jihozápadu objekt bývalé slévárny, dnes čp. 4 a 308, využívaný k bydlení. Pod areálem procházejí v suterénu šachty bývalé huti.