bývalá dělnická ozdravovna

Areál bývalé dělnické ozdravovny (později Léčebny dlouhodobě nemocných, či dnes Nemocnice následné péče) stojí na jižním okraji obce, na východní straně průjezdní komunikace. Areál je přístupný ze severu, ze zatáčky výše uvedené komunikace. Z širšího pohledu se rozkládá na jihozápadním úbočí jednoho z kopců tvořících součást masívu, který vrcholí hradem Blansko severoseverovýchodně od areálu. Dnes jej tvoří asi desítka budov postavených v rozlehlém parku. Památkově chráněné budovy se nachází na jižním okraji této zástavby a byly pouze tři, z nichž 1. dům (pavilon) čp. 46 byl již zbourán (prohlášení za kulturní památku zrušeno v roce 1989), 2. dům (pavilon) čp. 1 stojí severně od zbouraného čp. 46 a 3. dům (pavilon) čp. 6 stojí západně od výše uvedených. K severnímu průčelí pavilonu čp. 1 je přistavěn památkově nechráněný v podstatě neogotický přízemní dům čp. 50. Okolní park, též památkově nechráněný, spadá k jihozápadu k silnici do Neštěmic a k Neštěmickému potoku. Na fotografii vedle je pohled na areál od severozápadozápadu před demolicí pavilonu čp. 46.