bývalá kovárna

Dům tradičního lidového charakteru je součástí městské uliční řady. Nachází se ve spodní části města nad drobným veřejným prostorem utvářeným křižovatkou hlavní Husitské a boční Mlýnské ulice a též soutokem Krupského a Horského potoka, dnes zatrubněným, prostoru níže dominuje secesní kostel sv. Václava. Stavení se obrací do ulice, stoupající k severu, západním podélným průčelím s pavlačí, od vozovky je oddělené chodníkem. Na severní straně navazuje na dům č. p. 272 přímo, od jižního č. p 194 je oddělené soutkou, uzavřenou úzkou pilířovou brankou. Severní dvorní průčelí je vzhledem ke stoupajícímu strmému svahu přízemní, jde o patro domu. Ve dvorní části se jihovýchodně nachází patrová kůlna vyzděná z cihel, bez omítky. Dále z půdorysu domu přesahuje do severovýchodní části dvora sklep. Vyzděný je z lomového kamene, klenbu má valenou, východní stěnu sklepa tvoří skalní masiv. Objekt je patrový, postavený na obdélném půdorysu. Přízemí je zděné z místního kamene doplněného cihlami, patro z nových cihel dutých děrovaných. Fasáda je opatřena hladkou omítkou s bílým nátěrem. K patru je přisazena pavlač. Dům je zastřešen sedlovou střechou krytou černými šablonami v německé skladbě s lemy, kterou prostupují tři sedlové vikýře na uliční straně střechy, na straně do dvora obdélná střešní okna a v druhé etáži dva střešní výlezy. Dvorní střešní rovinu prostupují rovněž dvě komínová tělesa, omítaná, bílá. Fasáda uličního průčelí je prostá, nečleněná. Charakter domu je určen především pavlačí předsazenou na trámových krakorcích, která podpírá přesah střechy čtyřmi dřevěnými profilovanými sloupky. Zábradlí pavlače je tvořené svislou výplní z prken vyřezávaných do tvaru baluster. Přízemí je pětiosé se středním vstupem, v patře přibývá jedna okenní osa vlevo od středního vstupu na pavlač. Okna jsou dvoukřídlá, šestitabulková, odsazená do ostění. Dveře jsou dřevěné, rámové, nesymetricky dvoukřídlé. Vikýře jsou celé opláštěné střešní krytinou.