bývalá Leitenbergova kartounka

Bývalá kartounka se nachází na okraji obce Veneřice. Jde o dvoukřídlý objekt, otočený hlavním průčelím vstupního křídla k východu a zadním průčelím shlížející k západu do dvora. Dvůr je sevřen ze severu dvorním křídlem, otevřen k jihu a k západu. Obě hmotově shodná, v severovýchodním nároží srostlá trojpodlažní křídla, kryje polovalbová střecha. Suterén (polozahloubené přízemí) objektu byl disponován na jeden trakt, nadzemní podlaží hlavního křídla na dva příčné, hloubkově řazené trakty. Obytné místnosti obsadily přední trakt, komunikace pak trakt zadní. Nadzemní podlaží dvorního křídla byla koncipována na tři hloubkově řazené trakty, střední trakt obsadila komunikace, krajní trakty obytné místnosti. Dnes jsou dispozice i komunikační systém změněny. V objektu byly zjištěny a prozkoumány historické konstrukce: krov hambálkové soustavy s dvojicí paralelních stojatých stolic, sekaný z měkkého dřeva, klenby - ploché klášterní a ploché segmentové klenby, prosté i do přízedních pasů, nacházejí se pouze v suterénu objektu, komínová tělesa - srostlice úzkých tahových komínů s nepřímým vytápěním se projevují v mezitraktových zdech a v podstřeší objektu; schodiště - visutá vřetenová schodiště vpravo či vlevo otáčivá s litinovými sloupky zábradlí a dřevěnou opěrkou, dveře - jednokřídlé náplňové secesní dveře, v horní třetině prosklené barevnými tabulkami (3 ks) a dvoukřídlé náplňové kazetové dveře (4 ks); okna - závěsová zdvojená v bedněném rámu, uzavíraná na klapačku, s kuželovými závěsy či závěsy Elegant; podlahy - dlažba z glazovaných keramických dlaždic okrové barvy (1ks); interiérové a exteriérové omítky - hladké vápenné omítky bez štukových detailů v interiéru a hlazené vápenné omítky okrově probarvované v exteriéru.