Caesarova kašna

Velká kamenná nádrž přístupná po několika kamenných stupních. Půdorys kamenné nádrže vychází z pravidelného útvaru, v němž se střídá šest konvexních úseků kruhu s šesti ostrými rohy. Vnější strany nádrže jsou jednoduše profilovány. Uprostřed kašny je na čtyřech pilířích imitované skalisko jako podstavec, na němž se vzpíná Caesarův kůň. Břicho opírá o skálu, přední nohy visí ve vzduchu. V přední části skaliska leží dva říční muži, personifikující řeky Moravu a Dunaj. Jeden drží erb Moravy (orlice), druhý erb Dolního Rakouska (pět letících orlů). Postavy se drží za ruce a toto gesto je vyjádřením soutoku těchto řek a zároveň harmonie, ve které žije Morava v rámci zemí císařského domu. Pod rameny mají soudky, ze kterých vytéká voda, jsou nazí, jen bederní partie mají pokryté listy vodních rostlin, které jsou vpleteny i do vlasů. Dlouhé vousy jim splývají až na hruď. Jezdec oděný v římské zbroji sedí na bohatě zdobené pokrývce s třásněmi, hlavou a tělem je natočen směrem k Michalskému kopci. Na hlavě má vavřínový věnec vítěze. V pravé ruce, která není původní, drží pergamen, v levé otěže koně. Plášť sepnutý na levém rameni spadá přes záda až na hřbet koně, pod kterým sedí pes se vztyčenou hlavou.