čekárna pouliční dráhy

Drobná architektura čekárny s jasnými funkcionalistickými liniemi, jednoduchými konturami a odlehčenou stavbou je jediným dochovaným příkladem drobné užitkové stavby dochované do současné doby. Krytý prostor čekárny na Údolní ulici tvoří elegantní železobetonová konstrukce, v přechodu ze svislé plochy do vodorovné zaoblená, opatřená na zadní straně rovně vybíhají krátkou stříškou, zakrývající přímé schody do veřejných záchodů situovaných v suterénu čekárny pod úrovní komunikace. Boky čekárny byly zasklené čirým sklem do ocelových rámů. Vnitřní prostor čekárny hladký s instalovanými subtilními samonosnými sedadly po stranách středního dveřního otvoru. Podesta čekárny byla navržena jako odlehčená plocha pokrytá luxfery, osvětlující suterénní prostory veřejných záchodů.