centrální kříž

Centrální kříž je postaven v severovýchodní části Železného Brodu, uprostřed městského hřbitova. Jedná se o litinový kříž s postavou ukřižovaného Krista, který je umístěn na hranolovém náročně architektonicky ztvárněném pískovcovém soklu s nástavcem. Na kříži s nápisovou páskou s iniciálami INRI připevněno třemi hřeby tělo Krista. Hlava Krista s trnovou korunou se přiklání k pravému rameni, ruce napjaté, svírají s tělem pravý úhel. Tvář s vousy lemují polodlouhé vlasy. Kolem beder ovinuta bederní rouška, uvázaná vpravo na uzel. Nohy zachyceny z profilu, mírně pokrčeny v kolenou a zkřížené pravé přes levou. Na patku kříže dosedá soklový nástavec o půdorysu řeckého kříže s výrazně odstupňovanou patkou. Z čelně umístěného vpadlého zrcadla s profilovanými okraji vybíhá původní kovaná železná lucerna s ramenem. Hranolový sokl je v horní části ukončen profilovanou zalamovanou korunní římsou, jejíž nároží podpírají sloupky s neorománskou hlavicí. Sokl je na čelní straně zdoben vpadlým zrcadlem ve tvaru sedlového portálu. V poli zrcadla nápis “Zde jsme - ó - Pane - hlasu - Tvého - čekajíce". Na zadní stěně soklu dedikační nápis s datací 1886: „Zhot.- Ant. Sucharda - v Nové Pace - 1886“. Centrální kříž je přístupný třemi schodovými stupni osmibokého tvaru. Materiál lze klasifikovat jako jemně až středně zrnitý pískovec.