centrum občanské vybavenosti Obzor

Sídliště Lesná vzniklo v souvislosti s celorepublikovou akcí milión dvakrát sto tisíc bytů vyhlášené v roce 1960. Racionální koncept vychází z interní soutěže sedmi architektonických týmů Stavoprojektu za spolupráce Výzkumného ústavu výstavby a architektury. Autoři projektu byli František Zounek a Viktor Rudiš. Základní myšlenkou bylo vybudovat sídliště v zeleni pro 20.500 obyvatel po vzoru skandinávských měst (za předobraz se často uvádí finská Tapiola). Urbanistickou osu tvoří Čertova rokle. Okolo ní jsou rozmístěny s využitím místních přírodních podmínek organicky propojené čtyři obytné zóny s vlastními centry, obchody a školami. Deskové a věžové obytné domy doplňují čtyřpodlažní bodové obytné domy. Po celém areálu jsou rozmístěna umělecká díla. Po obvodu sídliště vede hlavní dopravní komunikace; vnitřní klidovou zónu narušuje pouze tramvajová smyčka. Objekt Obzor byl postaven v roce 1968 podle projektu Okrskové centrum II, který vypracoval Viktor Rudiš. Jedná se o stavbu zasazenou do svahu, přízemní, vybudovanou v skeletovém systému na půdorysu písmene U. Objekt se skládá ze tří částí určených obchodu a pohostinství oddělených průchody a sjednocených plochou střechou se světlíky. Atrium obíhá podloubí, které kryje velkoplošné prosklené výkladce obchodů. Restaurační zařízení má otevřený výhled k jihu na Brno. V atriu otevřeném k západu je v bazénku umístěna železná prostorová plastika Mrtvý pták od Ladislava Martínka. Užité urbanistické a rozmanité typové stavební prvky jsou v Lesné důležitým bodem ve filozofii organizace území směřující k vypracování organické sídelní struktury. Jsou vesměs v opozici k monotématickým principům Le Corbusiérovy tvorby moderního životního prostředí člověka, kde jeho hlavním prvkem jsou bodové věžové domy uspořádané v pravidelném rastru nezávisle na místních terénních podmínkách. Urbanistickou koncepci Lesné lze tak považovat za kontrapunkt zónování měst do funkčních částí, jak je uvedla v platnost Athénská charta. Urbanismus Lesné koresponduje s o dekádu dříve uvedeným odsudkem britské skupiny Team 10 vůči funkcionalistickému plánování měst, jako nekontinuálnímu a necitlivému vůči městu. Tehdy byl navržen volnější a organičtější přístup k plánování měst (soubory deskových domů, skupiny shluků staveb, strukturalismus), který v Lesné nacházíme.