centrum občanské vybavenosti Union

Objekt centra občanské vybavenosti Union byl postaven okolo roku 1969. Jedná se o jednoduchou kubickou stavbu zasazenou do mírného svahu kolmo k ulici Vídeňská podél osy východ-západ. Tvoří ji železobetonový skelet o dvou podlažích s plochou střechou. Skeletový systém umožňuje variabilní nakládáním s vnitřním prostorem. Byl ale využit k další dostavbě: přístavba garáží z jihu, přístavba rozšiřující prodejní plochy ze západu a nástavba o dvě podlaží obytných prostor s převýšeními. V původních dvou podlažích bylo zachováno členění fasády prosklenými plochami v přízemí a v druhém podlaží okny na výšku.