Černínský palác

Fasáda do Sněmovní ul.: dvoupatrová, dvě osy ustupují dozadu o 1 osu. asymetricky umístěný vjezd v přízemí, portál po stranách s pilastry s konicky se rozšiřujícím vystouplým polem a římsovými hlavicemi, římsa oblomená z kordonu, rytmus os aa/aabcbaa. přízemí a nároží pásováno, bohatě profilovaná římsa, mansardová střecha, 1 mohutnější vikýř s výraznějšími volutově stočenými křídly, ostatní malé. Okna v přízemí se stuhovým ostěním , tři střední osy se suprafenestrami a přímými římsami s mohutnými klenáky. Okna 1.p. s parapety s vystouplými čabrakami a zavěšenými květy po stranách, v suprafenestrách se ve vedlejších osách uplatňuje košík s větví, v osách při axiále velryba, v ose Neptun. Zvlněná římsa v krajních osách jednodušší se segmentem, pak s profilací a uprostřed konkávkonvexní. Okna 2.p. zavěšené čabrakové parapety a suprafenestra s květinovým štukovým dekorem. Dvorní fasády historické detaily a moderní prvky, dva kamenné portálky u zadního schodiště s renesanční profilací, kamenný stuhový portálek i u hl. křídla, v přízemí zadního křídla maskaron doplněný mušlovitou nádržkou. zahradní fasáda s okny se zvlněnýmmi mřížemi a odbouraným arkýřem.