Černý pivovar

První doklady o zástavbě pozemku Zderazského kláštera jsou ze 14.stol., následné barokní stavby byly v 19.stol. nahrazeny klasicistním obecním pivovarem (Zlatý lev či Pflanzrův černý pivovar). V r. 1920 byl postaven ve dvoře 5-podlažní objekt tiskárny Tribuna (arch. Kozák, Roštík). V r. 1932 nový majitel (italská pojišťovna) nechal zpracovat arch. Kotasem projekt nového obytného objektu s restaurací v uliční části pozemku a dvorního obytného domu. V r. 1933 byla povolena demolice původních domů, v r. 1934 byla realizována novostavba /fa. J. Matoušek). Hlavní objekt je podsklepený, 7-podlažní s ustupujícím posledním podlažím, plochou střechou a dvěmi symetricky umístěnými kubusy v 8. NP. Konstrukce je žb skeletová. Uliční fasáda je 10-osá, přízemí a 1.patro jsou obložena tmavou žulou, v pásu krajních okenních os je obklad travertinový. Na fasádě je umístěn emblén domu - kovový reliéf lva s nápisem: "Černý pivovar" (sochař F.Bžoch). Před dvorní fasádu předstupuje přízemní jednostranně zaoblený objekt původní restaurace s okny zasklenými vitrážemi s motivy výroby a distribuce piva. Dvorní fasáda je členěna dvěmi schodišťovými rizality a balkony. Vstup do dvora průjezdem po pravé straně domu. V přízemí hlavního objektu byla restaurace (dnes supermarket), horní obytná podlaží jsou i dnes přístupná dvěmi vchody z Karlova náměstí. Interiéry restaurace arch. L. Machoně zanikly při rekonstrukci cca v r.1971 (arch. Fejgl, Urban). Tiskárna ve dvoře byla rekonstruována v r. 1950.