Česká polytechnika

Původní pozemek Zderazského kláštera byl postupně zastavován (16.stol.- hosp. budovy, 19.stol. - obytný dům). V r. 1866 parcelu odkoupil Zemský výbor Království českého a v r. 1867 nechal zpracovat projekt (arch. Ullmann a Ringhoffer) nové budovy pro potřeby České polytechniky. Stavba byla ukončena v r. 1875, v r. 1879 byly osazeny plastiky Geniů v uliční fasádě (sochař J. V. Myslbek), v r. 1894 sochy Alegorie vědy a práce (soch. A. Popp). V r. 1923 byly provedeny úpravy půdního prostoru (J.Bertl), další stav. úpravy proběhly v l. 1937, 1955, 1958 a 1979 - 1985 (část přízemí změněna na vstup do metra). Jedná se o nárožní trojkřídlou dvoutraktovou podsklepenou budovu na půdoryse "U", s výrazným půlkruhovým rizalitem schodiště ve dvorní části. Hlavní průčelí do Karlova nám. je 15-osé, boční fasáda do Resslovy ul. 7-osá. Průčelí do náměstí je členěno monumentálním 5-osým rizalitem se třemi vstupy (dřevěné kazetové dveře se segmentovými nadsvětlíky s rozetovou mříží). Okenní otvory jsou lemovány šambránami s trojúhelníkovými a půlkruhovými supraportami, fasády jsou ukončeny balustrádovou atikou, parter je řešen výraznou plastickou bosáží. Střecha je sedlová s ateliérovým prosklením. Nároží je zdůrazněno rizalitem s nárožní bosáží. V ose domu se nachází monumentální vestibul s půlkruhovým trojramenným schodištěm neseným pilíři a sloupy, s kamennou balustrádou zábradlí a litinovými kandelábry. Suterén a přízemí jsou zaklenuté. Dveře z veřejného interiéru do poslucháren jsou původní.