chodba spojovací mezi zámkem a jízdárnou

Přízemní, mírně zalomená, mezi zámkem a dependencí, zděná, omítaná (nátěr okrový s prosvítajícím červeným nátěrem, špalety oken bílé, sokl a části brány z pemrlovaného pískovce). Jednotrakt. Interiér: stěny zdobeny kosými sgrafitovými pásky, strop zdobný, dřevěný, průjezd do parku tvoří protáhlá osmiboká prostora se stlačenou kopulí s výsečemi a sítí žebírek se štítky místo konzol. Exteriér SZ průčelí: pískovcový sokl, čtyřosé, 1., 2. a 4. osu tvoří čtveřice převýšených okének se stlačenými hrotitými záklenky a jednoduchým zasklením do olova, ve společné okosené špaletě, s šikmým parapetem. 3.osa - brána parku se stlačeným hrotitým záklenkem (omítnutým včetně hladké šambrány) v převýšeném rizalitu s cimbuřím a okosenými rohy. JV průčelí: hladké, ukončené cimbuřím (krytým jako všude v areálu pískovcovými spádovanými deskami), pročleněné rizalitem s branou jako na SZ průčelí, nad záklenkem (druhotně použitá) barokizující boltcová kartuše korunovaná, na oválném štítě lemovaném řádem zlatého rouna tři pera vetknutá do koule - znak Harrachů. Střecha - pultová, pokrytá plechem.