Chodovská tvrz

Chodovská tvrz (dříve čp. 1, nyní čp. 86) se nachází v malém parčíku, obklopeném novodobou panelovou zástavbou a komunikacemi. Tvrz je patrně jedním z nejstarších středověkých sídel na kruhovém půdorysu obehnaných příkopem. Již na přelomu 13. a 14. století tvrz chránila mohutná hradba (ta je součástí pláště tvrze). Z nejstarší části tvrze se dochoval vstupní gotický portál, na který původně navazoval most. Barokní přestavba proběhla na konci 17. st. Barokní je část přízemí a celé první patro, arkádový ochoz byl postaven na počátku 19. st., někdy po roce 1815. Tvrz se rozkládá na půdorysu mezikruží vykrojeného výsečí vstupního prostoru. Tvrz je jednopatrová, krytá sedlovou střechou, při nárožích s valbami. Vstupní prostor je uzavřen zdí s pilířovou bránou. Vnější fasáda je členěna pilastry a lisenovými rámci. V přízemí jsou malá obdélná okénka v kamenném ostění, v patře sdružená okna v kamenném ostění. Na vnějším plášti je analyticky odhalen barokní pravoúhlý kamenný portál s uchy a gotický lomený oblouk. Dvorní fasáda je v přízemí členěna arkádovým nově zaskleným ochozem. Okna patra jsou v páskových šambránách, Fasáda je završena římsou s řadou konzolek. Interier: Arkádový ochoz je zaklenut valenými klenbami, rovněž ostatní prostory jsou zaklenuty valenými klenbami s lunetami. V patře mají tří sály stropy s barokním štukovým členěním. Vlastní budova tvrze je obklopena příkopem a rozlehlou plochou (dnes parkově upravenou, dříve zde byly mj. hospodářské budovy a zázemí).