činžovní dům

Na západní straně náměstí, na rohu směrem k Stalinově třídě dům Khomovský, dříve Václ. Lípy, rychtáře královského. Dům dvoupatrový, pův. gotický, pak renesanční a nakonec barokní s prvky empíru. Nynější rozlehlá fasáda barokní členěna v hlavním průčelí do náměstí čtyřmi pilastry ve tři pole a v řadu oken jednoduchých a slohově řešených. Vysoké pilastry pokračují skrze všechna poschodí. Mohutný průčelní štít je rozdělen sloupy ve tři pole, z nichž ve dvou postranních jsou prázdné výklenky. Štít je ukončen barokní sochou Panny Marie. Na náměstí hlavní portál renesanční, kamenný, tesaný, bohatě zdobený, tmavě zbarvený. Po stranách mohutné korintské sloupy, vchod obloukový, ve vlysových výplních hlavy dvou andílků s křídly. nad římsou místo klenáku znak, po stranách nápisy a na obou koncích plastické oválné reliéfy. Nad druhou římsou rakouský orel s korunou, drženou dvěma prohýbajícími se stojícími lvíčky. Vedle nich dvě mořské panny. Vše spojeno ornamentální výzdobou. Portál ze XVII. století nebo koncem XVI. stol. Tympanon nad nejvyšší římsou s rakouským orlem patrně pozdější. Na nebohaté straně severní pěkný portál empirový z 18. stol. Po stranách dva sloupy, obloukovitý, prolamovaný a římsou přerušený tympanon zdoben emblémy merkantilistickými. V přízemí pěkný mázhaus s nástropním obrazem merkantilistickým signovaný letopočty. Nejstarší ze 16. stol., patrně stejně s hlav. portálem. Dispozice: obraz nyní v Slatiňanech. Klenby v přízemí i v 1. patře. na štítě letopočet 1444. podle rod. tradice rok založení. Pod domem hluboké sklepy o dvou patrech s chodbami. Zdá se, že v domě byl pivovar. ve druhém sklepě dnes zasypaném studna. Dva gotické portálky ve sklepě. Dva východy vedoucí do chodeb: ke kostelu a asi k pardubické fortně. (popis F. Ježek 1961)