činžovní dům

Výstavný dvoupatrový nárožní dům na půdorysu L, situovaný nedaleko náměstí byl vybudovaný jako novostavba na dubových pilotech na místě tří domků. Je zastřešený sedlovými střechami. Nároží vystupuje v podobě mělkého rizalitu s dvoupodlažním plochým věžovitým arkýřem na volutových konzolách, který vrcholí plechovou cibulovou bání. Průčelí do ulice Velké Hamry o pěti osách, do ulice Komenského o šesti osách, okna jsou čytřkřídlá, výškově obdélná, šestitabulková. Hlavní vstup je umístěný v nároží pod arkýřem, boční vpravo ve třetí ose zprava. Fasády mají pravidelné historizující členění. Kamenný sokl vyrovnává svažitost terénu, na něm spočívá přízemí pojednané pásovou bosáží, v níž jsou lehce zapuštěné hladké rámy oken. Nad mezipatrovou římsou probíhá spojitý pás parapetního vlysu, do něhož jsou zasazeny edikulové šambrány oken s trojúhelnými frontony. Plocha patra je až po nadpraží oken opatřena plochou pásovou bosáží. Okna druhého patra, která mají šambrány s přímými nadokenními římsami a parapetní římsy s čabrakami, jsou provázána spojitým parapetním páskem. Průčelí zakončuje kladí s hladkým vlysem a bohatě profilovanou římsou podloženou zubořezem. Rizalit v 1. patře obohacují po bocích bočních oken slepé okenní rámce s čabrakovými parapetními římsami a v druhém patře velké kruhové reliéfní medailony s festony a alegorickými postavami putti. Vlys rizalitu zdobí štukové girlandy s oválnými rollwerkovými kartušemi. Odlišné provedení oken má nárožní arkýř. Okna obou pater jsou široká trojdílná s poutcem v horní třetině. Mají profilované šambrány, v patře doplněné přímou nadokenní římsou. Těleso arkýře v 1. patře flankují nárožní pilastry, nesoucí plné kladí. Vstup pod arkýřem má nepůvodní dveře výplňové konstrukce s paprsčitým nadsvětlíkem. Boční vstup je opatřený reprezentativním edikulovým portálem s polosloupy, nesoucími plné kladí. Profilovaná archivolta půlkruhově zaklenutého vstupu je zdobena klenákem s reliéfním maskaronem. Cvikly mají bohatou reliéfní dekorativní úpravu s alegorickými motivy sochařství a stavitelství.