činžovní dům

Řadový šestipodlažní nájemní dům z let 1922-23 realizovaný Družstvem pro stavbu učitelských domu. Dům má jednotně pojatou fasádu od druhého do pátého podlaží. Tato část je rámována lisenovým rámcem, nad 5. podlažím masivní římsou na hranolových konzolách. Čtyřosá šedá fasáda je velmi rytmicky plasticky pročleněná. Velká trojdílná okna jsou rámována přímými úseky nadokenní římsy, podokenní římsa pod okny klesá do obouku. Mezi okny jsou výklenky, do kterých jsou vsazeny nahoře zaoblené válce. Poslední podlaží je bez dalšího členění, má béžovou omítku, okna jsou polokruhově zakončena. Přízemí je šestiosé, se vstupem na čtvré excentrické ose. Je členěno masivními tričtvrtě sloupy s kónickými hlavicemi nesoucími vyloženou římsu. Vstupní dveře jsou masivní, dřevěné, dvoukřídlé s plastickými prvky, s proskleným nadsvětlíkem. Interier: Vstupní schodišťová chodba má stěny a strop rámovaný štuky rondokubistických tvarů. Schodiště má původní zábradlí z kovových prutů s trny. Obdobně jsou chráněna světlíková okénka. Původní jsou také bílé dveře do bytu, opět plastických rondokubistických tvarů s původními štítky a kukátky. Plocha podest a chodeb je pokryta dlažbou v kombinaci cihlové oranžové a béžové.