činžovní dům

Pětipodlažní nárožní dům, v nároží arkýř s balkónovou loggií. Uliční průčelí pětiosé, od druhého patra v 2. a 4. ose arkýře, mezi nimi loggie s balkóny (3. osa). V přízemí ve 4. ose vstup členěn předstouplými kubickými hmotami, nad ním balkonek. Vstupní dveře původní kazetové dvoukřídlé, horní 2 pole prosklená, nadsvětlíkové okno obdélné, vypouklé směrem ven, členěno na malé čtverce. Okna 1. a 3. osy polygonálně zalomená, okna arkýřů rovná, menší v rytmu 1-1-1, na arkýři ve 2. a 3. p. po stranách mělké pilastry zakončeny plechovou vížkou. Poslední patro odděleno od 4. p. římsou lemující obrys domu. Fasáda celkově řešena kubisticky, ale ještě s doznívajícími secesními prvky jako jsou dekorované štukové pásky, zábradlí loggií a reliéfy hlaviček. Druhá fasáda jednoduchá, okna plochá, mezi 4. a 5. patrem římsa.