činžovní dům

Funkcionalistická přestavba staršího objektu z r. 1937 pro Pražskou městskou spořitelnu. Nárožní čtyřpatrový dum s ustupujícím 5. patrem. Fasády v přízemí pětiosé, v patrech členěny s výjimkou krajních os v úrovni 1. až 3. patra výraznými vystupujícími rizality. Na nároží 1. p. obíhá balkón. Přízemí člěněno půlkruhovými výkladci, fasáda s kvádrovou bosáží, přecházející i otvory výkladců. V klenácích výkladcových oken a vstupu plastické kamenné hlavy husitských postav, nad vstupem hlava Jana Žižky. Okna přízemí kryta kovanými mřížemi s dekorativními prvky z doby vzniku. Dveře dvoukřídlé s obdélnými poli lemovanými zaoblenou lištou, stejně jako vložená čtvercová zasklená pole, z vnější strany s mřížemi s motivy rosety ve středu a iniciálami PMS (Pražská městská spořitelna). Fasáda pater hladká, pojednaná umělým kamenem červené barvy. Okna lemována drobnými oblými šambránami volných okenních otvoru, v rizalitech okna spojena horizontálním orámováním do společného obdélného pásu. Rizality ukončeny samostatně římsami. 4. patro ukončeno římsou, nad níž terasa ustupujícího 5. p. Zábradlí terasy původní z oblých vertikálních prvku. Na nároží balkonu v 1. p. umístěna alegorická plastika (mužský akt). Vestibul plochostropý, steny obloženy leštěnými deskami z červeného sliveneckého mramoru, stejně jako ostění vstupu do vlastního schodiště do pater. Zádveří za vstupními dveřmi původní. V prostoru vestibulu a před schodištěm zachována tři nástropní osvětlovací tělesa, na kruhové základně, kryté mléčným sklem. Na schodišti trojice oken stupňovitě stoupajících, původní zábradlí a ochranná mříž u výtahu.