činžovní dům

Neorenesanční čtyřpodlažní nájemní dům se zvýšeným přízemím situovaný v pohledově exponované nárožní poloze. Objekt z roku 1890 (letopočet na dlažbě ve vestibulu). Dům v nároží zaoblený, nárožní rizalit probíhá v celé výšce a vystupuje na korunní římsu ve formě kopule přilbového tvaru posazené na vysokém tamburu, kopule je oplechovaná. Dům je zastřešen klasickou sedlovou střechou. Obě boční fasády shodně arch. řešené, horizontálně členěné výraznými římsami a bosáží (rustika v 1.-2. NP, mělká bosáž v omítce v 3.-4. NP). Bohatě plasticky pojednaná je římsa nad 2. NP (štukové ornament. prvky) a zejména korunní římsa nad 4. NP, vyklenutá, bohatě profilovaná (na volutových konzolkách a dalšími plastickými prvky). Nejvýraznějším prvkem uliční fasády je nárožní rizalit, v přízemí půlkruhově zaklenutý vstup do suterénu. Hlavní vstup na boční fasádě z ul. Italské, bohatě plasticky zdobený vestibul je prostorově členěn v ose stoupajícím ramenem schodiště. Stěny jsou výrazně členěny pilastrovým řádem se štuk. hlavicemi, na něž navazuje dekorativní podstropní římsa s pásem konzolek, plochu stropu tvoří profil. stropní zrcadlo. Na stěnách vestibulu jsou proti sobě mělké niky zakončené konchou s mušlovým motivem, v nikách alegorické antikiz. ženské postavy. Ve společných prostorách domu je dochována původní dlažba s vícebarev. geometr. prvky, u vstupu s nápisem SALVE! 1890, schodiště, zábradlí, dveře do bytů v bohatě profil. zárubních, zčásti i pův. kování.