činžovní dům

Řadový dům s architektonicky členěnou fasádou, členěnou motivy balkonů s kovaným dekorativním zábradlím a arkýřů s uplatněním ploch hrubší omítky a režného zdiva. Vstup rámují stylisované dvojice reliéfních postav ve výklenku. V interiéru dochovány mramorové obklady a štuková výzdoba vestibulu i další umělecko- řemeslné prvky. Secesní stavba z r. 1909 podle plánů arch. B. Vaiganta se soch. výzdobou od Ant. Vaiganta.