činžovní dům

Dům je podsklepený, čtyřpatrový, včetně půdního patra pětipatrový, kryjí ho mansardové střechy. Skládá se ze tří dvoutraktových křídel obepínajících podkovovité schodiště a velký světlík. Konstrukci má ve spodních částech pilířovou, využívající železných nosičů, v horních patrech je zděný. Pohledově exponovaná fasáda do Národní tř. je v podstatě tříosá, flankovaná v úrovni 2.-4. p. okrouhlými arkýři s kupolkami. Člení ji římsy a balkony v prostřední ose 2. a 4. p. Do středu mansardové střechy architekt vetknul věžovitý pavilon s kupolovitou střechou. Spodní část fasády prošla purizací, pod arkýři a balkóny ji zdobí secesní listoví, římsu nad 3. p. a střešní pavilon dekorují secesní věnce. Fasáda do Jungmannova náměstí má šířku šesti okenních os. V pásmu druhé levé osy z ní nepatrně vystupuje risalit s hl. vchodem do domu ve tvaru stlačeného oválu. V úrovni 3. a 4. p. člení risalit balkóny, nahoře ho korunuje secesně formovaný štít s datem 1906. V kovové mříži dřevěných vstupních dveří čteme monogramy majitele a architekta: KM a VM (Vendelín Mottl). V dlažbě a klenbě vestibulu se zachovala secesní ornamentika, pův. secesní tvary zůstaly i na pendlových dveřích před schodištěm a na zábradlí schodiště. Fasáda do tř. 28. října má analogické, jen poněkud bohatší členění než odvrácená fasáda do Jungmannova nám. Jednoduchá a sdružená okna jí dávají šířku čtyř os. Do pilíře mezi okny 4. p. vložil architekt niku s portrétní bustou majitele(?) domu hledícího do Národní třídy.